صفحه محصولات
صفحه اصلی / محصولات

محصولات

سوفله سوپ

سوفله سوپ


تومان 600,000
10 %

تومان 540,000

سوفله سالاد

سوفله سالاد


تومان 600,000
10 %

تومان 540,000

سوفله مستطیل کوچک 1.5 لیتری

سوفله مستطیل کوچک 1.5 لیتری


تومان 550,000
10 %

تومان 495,000

سوفله مستطیل متوسط 2 لیتری

سوفله مستطیل متوسط 2 لیتری


تومان 590,000
10 %

تومان 531,000

سوفله مستطیل بزرگ 3 لیتری

سوفله مستطیل بزرگ 3 لیتری


تومان 600,000
10 %

تومان 540,000

سوفله بیضی 1.5 لیتری کوچک

سوفله بیضی 1.5 لیتری کوچک


تومان 500,000
10 %

تومان 450,000

سوفله بیضی 2 لیتری متوسط

سوفله بیضی 2 لیتری متوسط


تومان 590,000
10 %

تومان 531,000

سوفله بیضی 3 لیتری بزرگ

سوفله بیضی 3 لیتری بزرگ


تومان 600,000
10 %

تومان 540,000

  • 1